Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

muflena
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
muflena
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viaalicexxx alicexxx
muflena
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaalicexxx alicexxx
muflena
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori viafranklymydear franklymydear
muflena
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viafranklymydear franklymydear
muflena
Zawsze tak jest. Gdy coś idzie niespodziewanie dobrze, musi się w pewnym momencie zjawiskowo spierdolić.
— czy tylko ja tak mam?
Reposted fromolewka olewka vianiskowo niskowo

July 31 2017

muflena
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viawerkacholerka werkacholerka
muflena
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
muflena
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSuckMyDick SuckMyDick
muflena
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viaromantycznosc romantycznosc
muflena
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
muflena
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
muflena
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
7986 9a45
Reposted fromdeviate deviate viaanybreath anybreath
muflena
4106 d7bb 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #2
Reposted fromkartoNik kartoNik viagosiuuaam16 gosiuuaam16
muflena
muflena
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viapikkumyy pikkumyy
muflena
6119 8b02 500
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viapikkumyy pikkumyy
muflena
Czasem milczenie potrafi zniszczyć człowieka, tak samo mocno jak źle wypowiedziane słowa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra

June 21 2017

muflena

Może właśnie na tym polega odwaga - kiedy człowiek już o nic nie dba.

— Harlan Coben – Bez pożegnania
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl