Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

muflena
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaheartbreak heartbreak
muflena
6532 945b
Reposted fromzciach zciach viakojotek kojotek
muflena
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vianiskowo niskowo
muflena
2337 a5db
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo
muflena
muflena
0218 8dd5
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaalicexxx alicexxx

August 01 2017

muflena
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viacemek cemek
muflena
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
muflena
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
muflena
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viaalicexxx alicexxx
muflena
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaalicexxx alicexxx
muflena
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori viafranklymydear franklymydear
muflena
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viafranklymydear franklymydear
muflena
Zawsze tak jest. Gdy coś idzie niespodziewanie dobrze, musi się w pewnym momencie zjawiskowo spierdolić.
— czy tylko ja tak mam?
Reposted fromolewka olewka vianiskowo niskowo

July 31 2017

muflena
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viawerkacholerka werkacholerka
muflena
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
muflena
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSuckMyDick SuckMyDick
muflena
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viaromantycznosc romantycznosc
muflena
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl